Leverans- och returvillkor

Leveranser
Alla leveranser sker normalt med svenska Posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Fraktkostnaden presenteras i “Kassan” i samband med beställning. Information gällande regler för respektive fraktsätt finner ni via www.posten.se. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. ÖBACKA TRADING förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.

Leveranstider
Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Normal leveranstid är ca 2-4 arbetsdagar från Order. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Förändringar
Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till packning, dvs. status “Packas”. Avbeställning av order med status “Väntande” är möjlig utan kostnad för kund. Status “Packas” eller “Levererad” innebär att ordern inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda “Ångerrätten”. Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.

Garantier
Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för plomberad programvara, förbrukningsartiklar (t.ex. bläckpatroner) samt vissa typer av komponenter såsom fläktar. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis produkten av denna garantitid. Vissa leverantörer tillhandahåller egen serviceorganisation gällande garantiärenden.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver 3 (gäller köp gjorda efter 1 april 2005, tidigare 2 år.) års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

Returer
Alla returer till ÖBACKA TRADING måste ovillkorligen vara märkta med erhållet RMA-nummer. Kunden ansvarar för att produkten emballeras på ett korrekt och riktigt sätt. Produkter vilka levereras från oss i ESD-emballage (antistatskyddat) skall även returneras till oss i ESD-emballage. Vidare skall produkten insändas i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari produkten placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande emballage. PC skall återsändas i det emballage vilken produkten var förpackad i vid leverans ifrån ÖBACKA TRADING, eller emballage med motsvarande funktionalitet. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Vid garantiärenden står ÖBACKA TRADING frakten tillbaka till kunden. Returer gällande garanti, eller reklamation, där produkten inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 240:- exkl. moms (300:- inkl. moms) kommer att utgå. Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakt tillkommer. Retur vilken insänds utan RMA-nummer kommer att returneras utan åtgärd. Även försändelser mot postförskott eller som kräver avhämtning kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns. Observera att erhållande av RMA-nummer inte är att likställa med godkänt returärende. Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte ÖBACKA TRADING ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.